Архів автора: admin

15-16 жовтня 2015 року на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького відбулась V Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтелектуальна власність: погляд з XXI століття». У конференції приймали участь видатні вчені української правової науки, які приїхали з різних регіонів України, та молоді … Продовження

Дата публікації | Автор admin | Залишити коментар

Кафедрою інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін і Центром інтелектуальноївласності, інноватики та управління проектами на базі Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького була проведена зустріч-тренінг із відомими фахівцями з права інтелектуальної власності Науково-дослідного інститутуінтелектуальної власності НАПрН України. Відкрив зустріч-тренінг Сергій Валерійович Корновенко, … Продовження

Дата публікації | Автор admin | Залишити коментар

Збірники та матеріали 1-6 всеукраїнських науково-практичних конференції з інтелектуальної власності, що проходили на базі Черкаського національного університету вмені Богдана Хмельницького можна завантажити одним файлом за посиланнями: перша конференція  друга конференція  третя конференція  четверта конференція п’ята конференція шоста конференція

Опубліковано в категорії: Архів | Залишити коментар

Актуальна конференція

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО Шановні колеги! Відбулась інтернет-конференція «Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | Залишити коментар

Відео про кафедру в програмі “Шлях до Європи” Кафедра очами студентів і викладачів Радіо-передача про четверту науково-дослідну конференцію з Інтелектуальної Власності в Черкаському національному університеті  

Опубліковано в категорії: Архів | Залишити коментар

Сергій Корновенко: «Якщо є розум, то гроші ти завжди знайдеш, як заробити»

Газета “Вечірні Черкаси” в номері: 2012 №17 від 24 квітня, 2012 Завідувач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат історичних наук, професор Сергій Корно-венко розповів «Вечірці», чому студенти йдуть учитися на їхню кафедру, чим … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | Залишити коментар

Історичні періоди розвитку поняття торговельна марка

Тараненко Сергій Сергійович, Магістрант Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького Одним із найважливіших напрямків розвитку сучасного суспільства є підвищення ефективності використання об’єктів інтелектуальної власності. З плином часу цінність інтелектуальної праці зростає. За сучасних умов як у побуті, так і у … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | 1 коментар

Проблеми захисту фотографічних творів як об’єкту права інтелектуальної власності

Подкоритов Олександр Володимирович, Керівник центру інноваційного розвитку,  трансферу технологій та інтелектуальної власності  Державного підприємства „Черкаський державний   центр науки інформатизації та інновацій”   У своєму становленні фотографія пройшла тривалий та складний шлях від умовно утилітарного призначення до рівня мистецтва. Відповідно змінювалось … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | Залишити коментар

Правовая охрана изобретений в зарубежных странах

Эннан Руслан Евгеньевич, Кандидат юридических наук, магистр интеллектуальной собственности, доцент кафедры права интеллектуальной собственности Национального университета ,,Одесская юридическая академия”, ст. научный сотрудник Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности Национальной академии правовых наук Украины   В зарубежных странах отношения, складывающиеся в области охраны … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | Залишити коментар

Авторські договори в системі договорів у сфері інтелектуальної власності

Фесак Павло Олександрович, Студент Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Авторський договір – угода між автором (його спадкоємцем чи правонаступником) літературного, мистецького, наукового твору та відповідною юридичною особою про використання такого твору [1, ст. 32] . Відповідно до Закону України … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | 1 коментар

Договір комерційної концесії (франчайзингу) та практика його застосування на міжнародному і національному рівнях

Савицька Леся Леонідівна, Магістрантка Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького   Актуальність обраної теми зумовлена тим, що сучасна ситуація в Україні навколо франчайзингових відносин вже позначена високим рівнем конфліктності між сторонами цього договору. Це і неплатежі, і порушення стандартів, правил … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | 1 коментар

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Рудченко Ірина Іванівна, Молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності  Національної академії правових наук України Зазвичай більшість об’єктів права інтелектуальної власності, що створюються за сучасних умов, пов’язані з реалізацією не лише цивільно-правових, … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | 1 коментар

Правовое регулирование товарных знаков в соответствии с соглашением ,,О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности” в Таможенном союзе

Василенко Виталий Иванович Преподаватель кафедры интеллектуальной собственности и гражданско-правовых дисциплин Черкасского национального университета им. Б.Хмельницкого.   Одним из основных условий эффективного функционирования Таможенного союза является создание цивилизованного рынка интеллектуальной собственности. Сложность данной задачи обусловлена не только различием в общих принципах … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | 1 коментар

Історія та проблеми становлення технопарків в Україні

Тараненко Олег Миколайович, Кандидат історичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького   Аналіз світового досвіду показує, що економічне зростання розвинутих країн та їх окремих регіонів вже давно базується на використанні сфери знань … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | 1 коментар

Предмет доказування у спорах, що виникають через реєстрацію та використання схожих позначень

Сопова Катерина Андріївна, Науковий співробітник  Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України  Для визначення предмету доказування в окремих видах судових спорів автором проведено аналіз судових рішень 2007 – 2010р. у цивільних справах щодо захисту прав на знаки для … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | 1 коментар

Підстави виникнення та зміст права інтелектуальної власності вищого навчального закладу України

Осипова Юлія Вікторівна, Аспірант Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Діяльність вищих навчальних закладів України містить у собі інтелектуальну, творчу складову, а, отже, безпосереднім чином пов’язана з процесом створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності, а також … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | 1 коментар

Досвід європейських держав у встановленні відповідальності за незаконне використання фонограм та відеограм у мережі Інтернет

                                   Лиман Надія Віталіївна Студентка Академії адвокатури України   Широкий розвиток цифрових технологій дав поштовх для створення принципово нових творів, а також нових можливостей … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | 1 коментар

Технічні способи захисту авторських прав у всесвітній мережі Інтернет на етапі до порушення

Іващенко Віктор Анатолійович, Кандидат історичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного університету  ім. Б. Хмельницького З розвитком всесвітньої мережі Інтернет актуальним стає питання дотримання авторських прав користувачами. Враховуючи екстериторіальність мережі, технічний прогрес та динаміку збільшення кількості … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | 1 коментар

Охорона авторського права і суміжних прав у міжнародних договорах

Боковня Віктор Максимович, Старший викладач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького   Розглядаючи законодавство однієї держави у сфері авторського права і суміжних прав відзначаємо, що здебільшого воно регулює дії, які вчинені у ній самій. … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | 1 коментар

Теоретико-правові аспекти захисту прав інтелектуальної власності в процесі господарського судочинства

Бенедисюк Ігор Михайлович, Здобувач Київського університету права Національної академії наук України   В юридичній науці давно склалося розуміння того, що функції права являють головні напрями його впливу на суспільні відносини у тій чи іншій його сфері, галузі. Відповідно, характеристику права … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | 1 коментар

Особливості застосування адміністративних стягнень за порушенням прав на об’єкти права інтелектуальної власності

Тараненко Сергій Михайлович, Кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького     Останнім часом в Україні спостерігається тенденція щодо збільшення кількості порушення прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що, безумовно, тягне … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | 1 коментар

Кримінально-правова охорона авторського права і суміжних прав

  Штефан Анна, Сергіївна, завідувач сектору авторського права відділу авторського права і суміжних прав Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Кримінальний кодекс України у ст. 176 встановлює відповідальність за незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | Залишити коментар

Інтелектуальна власність як категорія науки

Корновенко Сергій Валерійович, Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького За сучасних умов та темпів розвитку людської цивілізації аксіомою є теза стосовно того, що визначальну роль в її еволюції відіграє … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | 1 коментар

Суб’єктний склад правовідносин інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору

Кононенко Юрій Степанович, Кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і права Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, Кульбашна Олена Анатоліївна, Старший викладач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького   Інтелектуальна діяльність є … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | Залишити коментар

Захист авторського права і суміжних прав у кримінальному законодавстві деяких європейських країн

Демидович Євгенія Григорівна,  Молодший науковий співробітник Науково-дослідного  інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України; Прохоров-Лукін Григорій Вікторович,  Кандидат юридичних наук, завідувач відділом судових експертиз Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України   В Україні, як і у … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | 1 коментар

Правові аспекти визначення комерційного (фірмового) найменування

Соцька Ірина Павлівна, Студентка Національного університету „Одеська юридична академія”   Термін „комерційне найменування” було введено в українське законодавство із прийняттям Цивільного та Господарського кодексів України. До цього часу використовувався термін „фірмове найменування або „фірма” і нормативним актом, який регулював це … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | 1 коментар

Особливості захисту авторського права у мережі Інтернет

Бурлаков Сергій Вікторович, Заступник начальника Управління зв’язків з громадськістю МВС України, студент магістратури Інституту інтелектуальної власності Національного університету „Одеська юридична академія” у м. Києві   Хто переможе? Правовласники впораються з Інтернетом чи мережа зруйнує ті основи охорони авторського права, які … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | 1 коментар

Реклама як самостійний об’єкт авторського права

Лісовська Юлія Петрівна, Студентка Відокремленого структурного підрозділу ,,Інститут інтелектуальної власності Національного університету Одеська юридична академія” в м. Києві Для того, щоб привернути увагу до реклами та, відповідно, товару, який в ній рекламується, доволі часто її виробники намагаються зробити рекламу яскравою, … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | Залишити коментар

Співвідношення понять „оприлюднення” та «опублікування»

Мацкевич Ольга Олександрівна, Науковий співробітник та здобувач Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Законодавство України серед особистих немайнових прав автора передбачало право на обнародування (оприлюднення) (ч. 5 ст. 13 першої редакції Закону України „Про авторське право і … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | 1 коментар

Генезис правового регулювання фотографічних творів як об’єктів авторського права

Романчук Тетяна Вікторівна, Студентка Відокремленого структурного підрозділу Інститут інтелектуальної власності Національного університету „Одеська юридична академія” в м. Києві Сьогодні важко уявити будь-яке друковане видання без фотографії. Адже саме фотографічний твір є невід’ємною частиною глянцевих журналів, газет, періодичних видань. Часто їх … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | 1 коментар

Забезпечення правової охорони веб-сайта як об’єкта авторського права у мережі Інтернет

Ткачук Валентина Володимирівна, Студентка-магістр юридичного факультету  Інституту інтелектуальної власності Національного університету ,,Одеська юридична академія” в м. Києві Стрімкий розвиток інформаційних технологій у світі загострив існуючі та виявив нові проблеми в авторському праві – проблеми правового статусу нових об’єктів авторського права, … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | Залишити коментар

Охорона прав на селекційні досягнення в Україні та ЄС: порівняльний аналіз

Полинько Інна Володимирівна старший лаборант кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького Актуальність порушеної у статті теми полягає в тому, що пріоритетною складовою інтеграції України до Європейського Союзу (далі ЄС) є адаптація законодавства України до … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | 1 коментар

Правова природа патенту

  Батова Віра Олександрівна.,  Аспірантка Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, науковий співробітник Науково-дослідного інституту  інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Характерною рисою патентного права є охорона об’єктів права інтелектуальної власності за допомогою патенту. Не зважаючи на те, … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | 1 коментар

Використання товарних знаків у доменних іменах

Поліщук Сергій Володимирович, Адвокат, магістрант Відокремленого структурного підрозділу ,,Інститут інтелектуальної власності Національного університету Одеська юридична академія” в м. Києві Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” визначає поняття „знак” і „доменне ім’я”: знак – позначення, за … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | 1 коментар

Деякі проблеми визнання торговельної марки добре відомою в Україні

Сьобко Анна Сергіївна, Магістрантка Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького   Захист торгівельних марок в умовах сучасного транснаціонального інтеграційного етапу розвитку ринку товарів та послуг у світі набуває пріоритетного значення. Одним зі способів оформлення права власності на знаки для товарів … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | 1 коментар

Визначення пріоритету об’єктів патентного права в Україні

Тростіна Світлана Василівна, Викладач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького   З проголошенням Україною курсу на інтеграцію до  Європейського Союзу важливим стимулом активації наукової та господарської діяльності стає  патентне право, об’єкти якого є товаром для … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | 1 коментар

Ризик-менеджмент у масштабах компанії: комплексне управління ризиками

Герасименко Олена Михайлівна, Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького   Ризик-менеджменту як окремій галузі в останні роки приділяється все більша увага. При цьому головне, що слід розуміти керівникам компаній – це те, що управління … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | 1 коментар

Правовий статус суб’єктів авторського права на твори архітектури

Пасенко Тетяна Анатоліївна Студентка Відокремленого структурного підрозділу ,,Інститут інтелектуальної власності Національного університету Одеська юридична академія” Архітектура – це одна з найважливіших сфер діяльності людини, у результаті якої з’являються архітектурні  об’єкти – будинки і споруди, чимала кількість з яких становить цінність … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | Залишити коментар

Правова охорона окремих видів творів в умовах сучасного технологічного розвитку

Петренко Ірина Іванівна Науковий співробітник відділу авторського права, здобувач Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Стрімкий розвиток сучасних технологій сприяв тому, що окремі об’єкти авторського права можуть змінювати свою видову характеристику в залежності від форми свого представлення. … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | 1 коментар

Теоретико-правові аспекти захисту прав інтелектуальної власності в процесі господарського судочинства

Бенедисюк Ігор Михайлович, здобувач права НАН України В юридичній науці давно склалося розуміння того, що функції права являють головні напрями його впливу на суспільні відносини у тій чи іншій його сфері, галузі. Відповідно, характеристику права інтелектуальної власності як правового інституту … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | Залишити коментар

Правова природа патенту

Правова природа патенту Батова В.О., аспірантка Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. Київ Характерною рисою патентного права є охорона об’єктів права інтелектуальної власності за допомогою патенту. Не зважаючи … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | Залишити коментар

Навчально-наукова література

ICC|BASCAP – Розвиток і захист інтелектуальної власності в Україні WIPO – Summer School Reading Material (*in English) НДІІВ – Шляхи удосконалення правової охорони та захисту обєктів промислової власності в україні: аналіз, пропозиції Дробязко В.с. – Колективне управління авторським правом і … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | 2коментарі

Про засновників

        Організатором та засновником сайту виступила кафедра інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Сайт віступає майданчиком для проведення інтернет конференцій пов’язаних з питаннями захисту, охорони та регулювання інтелектуальної власності. Кафедру інтелектуальної власності … Продовження

Опубліковано в категорії: Архів | 1 коментар

Кодекси України

Господарський кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення Кримінальний Кодекс України Цивільний Кодекс України

Опубліковано в категорії: Архів | Залишити коментар

Відео про конференцію

Відео про конференцію

Опубліковано в категорії: Архів | Залишити коментар

Фотографії з першої конференції

Всі фотографії одним архівом можна завантажити перйшовши за посиланням на частину першу та посиланням на частину другу архіву.

Опубліковано в категорії: Архів | Залишити коментар