Центр надання послуг

Центр інтелектуальної власності, інноватики та управління проектами є структурним підрозділом науково – дослідної частини університету (Попова Н.О., Постригань Т.Л.).center

Центр як структурний підрозділ Університету покликаний забезпечити надання послуг фізичним та юридичним особам в галузі науки і освіти з питань права інтелектуальної власності, розвитку освітніх та наукових технологій, підприємництва, в порядку та на умовах, визначених законодавством України.

Метою центру є формування інноваційного середовища, в якому організація, виконання і впровадження інноваційних проектів здійснюється на засадах світового досвіду поєднанння інтересів і гармонійної взаємодії освіти, науки, виробництва, бізнесу.

Основні завдання:

– проведення наукових досліджень;

– консультування юридичних і фізичних осіб з питань права інтелектуальної власності;

– розробка проектних ідей та підготовка проектних пропозицій для залучення фінансування проектів, що фінансуються  із європейських структурних фондів;

– проведення круглих столів, тренінгів, форумів з залученням органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних установ, правозахисників та суддів до спільного вивчення, аналізу та пошуку шляхів удосконалення законодавства та механізму охорони та захисту прав інтелектуальної власності.

Тематика наукових досліджень: гармонізація законодавства України з питань інтелектуальної власності до норм європейського права.

З метою пошуку шляхів удосконалення українського законодавства з питань інтелектуальної власності пріоритетним напрямком діяльності центру є співпраця з зарубіжними партнерами – університетами, які досліджують питання інтелектуальної власності.