Ризик-менеджмент у масштабах компанії: комплексне управління ризиками


Герасименко Олена Михайлівна
,

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

 

Ризик-менеджменту як окремій галузі в останні роки приділяється все більша увага. При цьому головне, що слід розуміти керівникам компаній – це те, що управління ризиками ефективне і дає результати тільки в тому випадку, коли воно здійснюється не як відокремлений процес, а пронизує процеси та політику компанії.

Управління ризиками визначається як процес, здійснюваний радою директорів, менеджерами та іншими співробітниками, який починається при розробці стратегії і зачіпає всю діяльність організації. Він спрямований на виявлення потенційних подій, які можуть вплинути на організацію і управління пов’язаним з цими подіями ризиком, а також на здійснення контролю за неперевищенням ризик-апетиту організації та надання розумної впевненості в досягненні цілей організації [1].

Метою ризик-менеджменту на підприємстві є:

– мінімізація втрат і зниження обсягу власних коштів (капіталу) компанії;

– дотримання юридичної правомірності та економічної доцільності здійснюваних операцій;

– максимізація ефективності діяльності компанії через комплексне управління активами і пасивами.

Завдання ризик-менеджменту у сучасній компанії це:

– розробка та організація чіткого та ефективного управління ризиками, властивими діяльності компанії;

– забезпечення своєчасної ідентифікації ризиків у межах бізнес-процесів компанії;

– забезпечення порядку проведення операцій, який повинен бути відображений у внутрішніх нормативних актах компанії;

– належний стан звітності, що дозволяє отримувати адекватну інформацію про діяльність підрозділів компанії та пов’язаних з нею ризики;

– контроль за дотриманням співробітниками компанії законодавства, нармативно-правових актів, а також етичних та професійних норм;

– вирішення конфліктів інтересів, що виникають під час діяльності компанії у межах бізнес-процесу і у частині управління ризиками.

Комплексне управління ризиками компанії – це не просто технологія знаходження балансу між ризиками і прибутковістю, це набагато більше, ніж формальне дотримання вимог регулюючих органів. Це впровадження ризик-менеджменту в повсякденні процеси у всій організації. Завдяки правильному управлінню ризиками підвищується акціонерна вартість підприємства за рахунок підвищення рентабельності інвестицій (рис. 1).

 

Рис. 1. Переваги комплексного управління ризиками

Головною функцією ризик-менеджменту є вироблення заходів щодо зниження несприятливих наслідків ризику і управління останнім з метою отримання стратегічних переваг, ефективна організація служби управління ризиками і розмежування повноважень по оцінці, управлінню та контролю ризиків компанії.

Послідовний підхід до ризику передбачає ситуацію, коли компанії наражаються на широкий спектр ризиків і інструментів для управління ними: від фінансових інструментів управління ризиками для курсів цінних паперів, цін на сировину, енергію тощо до страхування,  а також стратегічних варіантів вибору, таких як диверсифікація.

Використання ризику як стратегічного інструменту передбачає, що у невизначеності є і позитив і негатив. Систематично виокремлюючи ризик і здійснюючи управління ним, компанія  зможе отримати конкурентну перевагу, беручись за проекти, які інші будуть вважати ризикованими.

Призначення комплексних рішень з управління ризиками полягає у такому:

– управління повним комплексом ризиків;

– єдина методологія робіт з ризик-менеджменту;

– формування інтегрованого показника, що відображає рівень ризиків в цілому по компанії;

– використання портфельного підходу в управлінні ризиками;

– управління ризиками відповідно до положень Basel II, в тому числі кредитними, операційними і ринковими ризиками;

– загальна оцінка та контроль стратегічних ризиків;

– прийняття управлінських рішень і контроль над ризиком на всіх рівнях ієрархічної структури організації.

Комплексне управління ризиками дозволяє компанії мінімізувати можливі фінансові втрати і планувати свої витрати. Це особливо актуально в сучасних умовах, коли можливість оперативного залучення грошових коштів вкрай обмежена.

 

Список використаних джерел:

1. COSOEnterpriseRisk Management – Integrated Framework. – 2004. – COSO.


Опубліковано у Архів. Додати до закладок постійне посилання.

1 коментар до Ризик-менеджмент у масштабах компанії: комплексне управління ризиками

  1. Пінгбек: ______________________________________________________________

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *