Про засновників

 

 

 

 

Організатором та засновником сайту виступила кафедра інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Сайт віступає майданчиком для проведення інтернет конференцій пов’язаних з питаннями захисту, охорони та регулювання інтелектуальної власності.

Кафедру інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін було утворено 10 вересня 2010 року наказом ректора Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького № 92 від 30.06.2010 року шляхом реорганізації кафедри приватного права та інтелектуальної власності. З 1 вересня 2010 року кафедру очолив доктор історичних наук, професор, вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 73.053.01 Корновенко Сергій Валерійович.

До вашої уваги склад засновників:

Корновенко Сергій Валерійович
(д.і.н., професор)

С.В. Корновенко у 1996 р. із відзнакою закінчив факультет української філології Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю “Українська мова, література та історія”, залишився навчатися в аспірантурі та з 1999 р. працює на викладацьких посадах. У 2000 р. успішно захистив кандидатську дисертацію.

Зі студентських років С.В. Корновенко брав активну участь у науковій роботі. Станом на 29. 04. 09 р., автор понад 100 наукових праць. Лише за темою докторської дисертації ним у 2003 – 2009 рр. опубліковано дві авторські та одну колективну монографію, 25 публікацій у виданнях, включених до переліку ВАК України та 21 публікацію у виданнях, які не входять до переліку ВАК України. Упродовж 2001 – 2009 рр. С.В. Корновенко бере активну участь у роботі Науково-дослідного інституту селянства та є заступником голови ради Наукового товариства істориків-аграрників. Для належного відображення матеріалів дослідження Товариства, які мають не тільки всеукраїнське, а й міжнародне значення, спільно із Інститутом історії України НАНУ видається часопис “Український селянин”, відповідальним секретарем якого є С.В. Корновенко. Також він є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради К.73.053.01 із захисту кандидатських дисертацій при Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Наукові дослідження С.В. Корновенка мають не тільки теоретичне, а й практичне значення. Він увійшов до складу творчого колективу Науково-навчального інституту історії та філософії, який упродовж 2005 – 2007 рр. працював над держбюджетною темою “Історичні форми ментальності, соціально-економічної та громадсько-політичної самоорганізації українського селянства” (номер державної реєстрації 0102U006796). Його було залучено до колективної роботи вчених Інституту історії України НАНУ “Історія селянства України”, де він став співавтором одного із підрозділів – “Соціально-економічна політика царату в українському селі в кінці ХVIII – першій половині ХІХ ст.”.

За час роботи у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького С.В. Корновенко проявив себе як старанний та відповідальний викладач. Ним читаються такі дисципліни, як „Історія культури Європи”, „Національні проблеми сучасного світу”, спецкурс “Українська революція (1917-1921 рр.)”, спецсемінар “Аграрні відносини України початку ХХ ст.” та спецкурс для магістрів “Аграрні відносини в Україні кінця ХІХ – початку ХХІ рр.” Ним видано чотири навчальні посібники, написані у співавторстві із А.Г.Морозовим та О.П.Реєнтом (Україна в системі міжнародних відносин (1917 – 1922 рр.) // Внешняя политика стран Центральной и Восточной Европы. – Донецк, 2000. – С.80 – 96; Українська революція. Навч.посібник. – Вінниця: Фоліант, 2004.-432 с.; Українська революція. Історичні портрети. Упорядники: Корновенко С.В., Морозов А.Г., Реєнт О.П. – Вінниця: Фоліант, 2004. – 288 с.; Українська революція. Хрестоматія. Упорядники: Корновенко С.В., Морозов А.Г., Реєнт О.П. – Вінниця: Фоліант, 2004. – 176 с.), рекомендовані Міністерством освіти і науки України. За темою докторської дисертації С.В. Корновенко підготував дві одноосібні та одну колективну монографії. Він успішно керує кваліфікаційними, дипломними та магістерськими роботами, а також працює із аспірантами. Був заступником декана історико-юридично-філософського факультету з виховної роботи (01.09.2001 – 01.09.2002 рр.). Бере активну участь в організації наукових конференцій та симпозіумів, що проводяться на базі Науково-навчального інституту історії та філософії.

29 січня 2010 р. С.В. Корновенко захистив дисертацію “Аграрна політика урядів А. Денікіна, П. Врангеля (1919 – 1920 рр.)”, подану на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.

Упродовж першого семестру 2010 – 2011 навчального року С.В. Корновенко у співавторстві із Ю.С. Кононенком підготував до друку навчальний посібник „Вступ до інтелектуальної власності”, рекомендований вченою радою Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.

У 2007-2009 рр. стипендіат кабінету міністрів України для молодих учених.

У 2010 році стипендіат Верховної ради України для молодих талановитих учених.
З першого вересня 2010 року завідувач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін.

Боковня Віктор Максимович

старший викладач

Боковня Віктор Максимович, народився 09.01.1949 року в с. Руська Поляна в с’імї колгоспника. В 1964 році вступив до Корсунь-Шевченківського педучилища, яке закінчив у 1964 році. Працював учителем Чигиринської СШ №1. У 1977 році закінчив Черкаський педінститут природничий факультет. В 1989 році закінчив академію МВС.

Працював в органах державної влади та місцевого самоврядування з 1980 по 1995 рік. З 1995 по 1998 в прокуратурі області, з 1998 по 2002 – в органах державної влади, а з 2003 по 2009 роки завідувач юридичним відділом обласної ради. За сумісництвом працював у Черкаському національному університеті імені Б. Хмельницького з 1999 року по сьогодення.

Іващенко Віктор Анатолійович
(к.і.н., доцент)

Іващенко Віктор Анатолійович, народився 14 вересня 1985 року в м. Черкаси. З 1992 по 2002 рр. навчався у Черкаській гімназії № 31. У 2002 році вступив до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького на історико-юридичний факультет. У 2007 році закінчив історико-юридично-філософський факультет згаданого університету.

Паралельно з навчанням у магістратурі з 9 жовтня 2006 по 5 липня 2007 рр. працював на посаді старшого інспектора з навчально-методичної роботи кафедри туризму Східноєвропейського університету економіки та менеджменту. З 21 серпня по 1 вересня 2007 р. працював на посаді лаборанта кабінету дисциплін комерційного спрямування Черкаського комерційного технікуму.

З 1 жовтня 2007 до 2010 р. аспірант кафедри новітньої історії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. З 1 жовтня 2010 р. викладач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. 23 лютого 2011 року успішно захистив кандидатську дисертацію.

Тараненко Олег Миколайович
(к.і.н., доцент)

Тараненко Олег Миколайович, народився 29 січня 1985 року в м. Черкаси в звичайній робітничій родині.

У 1992 році був зарахований до першого класу середньої загальноосвітньої школи № 30 м. Черкас, де й навчався з першого по одинадцятий клас.

у 2002 році вступив до Черкаського тоді ще державного університету ім. Б. Хмельницького на історико-юридичний факультет денної форми навчання. У 2007 році закінчив Черкаський уже національний університет ім. Б. Хмельницького, історико-філософський факультет.
Після закінчення університету нетривалий час працював на ПП ,,УкрПромСпецКомплект – 3”. Після чого вступив до аспірантури Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. 23 лютого 2011 року успішно захистив кандидатську дисертацію.

Василенко Віталій Іванович
(ст.викладач)

Народився 22.10.1975 року в місті Городище Черкаської області. 1993 року вступив до Інституту управління бізнесом на спеціальність «Правознавство». В 1998 році закінчив міжрегіональну академію управління персоналом.

З 1998 по 1999 навчався в магістратурі Київського національного університету імені Т. Шевченка та здобув кваліфікацію «Магістр права». З 1999 по 2004 роки працював в Інституті соціального управління економіки і права (ІСУЕП) на кафедрі економіки.

З 2004 по 2010 працював в Черкаській філії Європейського університету на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін.
З 1 вересня 2010 року працює в Черкаському національному університеті імені Б. Хмельницького Навчально-наукового інституту економіки і права на кафедрі інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін.

Опубліковано у Архів. Додати до закладок постійне посилання.

1 коментар до Про засновників

  1. Elenamp коментує:

    хорошо!, все бы так писали.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *