Проблеми захисту фотографічних творів як об’єкту права інтелектуальної власності

Подкоритов Олександр Володимирович,

Керівник центру інноваційного розвитку,

 трансферу технологій та інтелектуальної власності

 Державного підприємства „Черкаський державний

  центр науки інформатизації та інновацій”

 

У своєму становленні фотографія пройшла тривалий та складний шлях від умовно утилітарного призначення до рівня мистецтва. Відповідно змінювалось й ставлення до фотографії як об’єкта. На початку свого існування фотографії не було притаманне ціноутворення характерне іншим об’єктам авторського права. Насамперед це зумовлюється  повною невідповідністю між результатами фотографування та вимогами до мистецьких творів. Проте з плином науково-технічного прогресу змінюються технології створення та відтворення фотографії, що значно популяризує цей вид діяльності, рівень технології дозволяє вносити авторське бачення у створення зображення, фотографія отримує можливість конкурувати з образотворчим мистецтвом, а також відповідно й оцінюватись як мистецький твір, тобто фототвори отримують додаткову вартість унаслідок унікальності та винятковості процесу та об’єкту зйомки. На сучасному етапі ціни на фотографії не досягли рівня цін на об’єкти живопису проте тенденції розвитку свідчать про невпинний ріст цін на унікальні, творчі фотознімки. Так, станом на 2012 рік ціна на фототвори сягає 5 мільйонів доларів США: наприкінці листопада 2011 року фотографія Андреаса Гурського  «Рейн ІІ» була продана на аукціоні Christie`s за 4 348 500 доларів  США, в травні того ж року на аукціоні була продана фотографія Сенді Шермана «Без назви 2» за суму в 3 890 500 доларів США, а відомий український підприємець та прихильник мистецтва Віктор Пінчук придбав у власну колекцію ще одну відому фотографію Андреаса Гурського «99 cent II dyptyhon» за символічну суму в 3 346 456 доларів США[1].

Як свідчать наведені вище факти, ціни на художні фотографії невпинно зростають, зростає потреба в охороні цих об’єктів авторського права, проте система охорони та захисту цих прав не завжди функціонує на належному рівні.

Тривалий час фотографія як об’єкт права інтелектуальної власності не потребував особливої уваги з боку правників, оскільки «доцифрова» ера фотографії не мала тих проблем, що з’являються з розвитком цифрових технологій, мережі Internet. Ще 20 років тому автор фотографії мав абсолютну владу над своїми майновими та немайновими правами, навіть після оприлюднення фотографій, оскільки відтворення, зміни та редагування даного об’єкту без негативу було неможливо. Проте все змінилось з появою цифрових фотоапаратів та мережі Інтернет. Автор за умови оприлюднення фактично викладає не проекцію свого твору на носій, а повністю свій твір (цифровий негатив), що дає можливість порушення його майнових та немайнових прав. За останні 15 років з’явилася велика кількість позовних заяв щодо плагіату та незаконного використання об’єктів фотографічного мистецтва і, як засвідчує судова практика, автори не завжди мають можливість об’єктивно вирішити такі спори, а чинне законодавство захистити творців від порушення їх майнових та немайнових прав. Яскравим прикладом складності процесу захисту своїх прав є нещодавно заслухані судові справи між ТОВ «Видавничий дім «ВАВИЛОН», журналом «LOfficiel-Україна» та професійним фотографом. Так, навіть при усіх можливих доказів та свідках,  Шевченківський районний суд міста Києва 16 березня 2012 року відмовив у задоволені позову на відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди позивачеві. Схожий за складом злочину, доказовою базою позов Попова А. В. до ТОВ «СОСТАВ.РУ» з приводу незаконного розміщення авторських фотоматеріалів вирішився Таганським районним судом м. Москви на користь позивача, як наслідок моральна шкода та втрачений заробіток компенсовані [3].

Фотографічні матеріали використовуються в журналістиці, рекламній діяльності тощо. В таких сферах суми збитків можуть сягати сотень тисяч гривень, тому ігнорування проблем в цій сфері призводить до недоотримання значних матеріальних коштів як з боку творців, так і зі сторони держави.

Значної уваги потребує нормативно-правове регулювання захисту об’єктів інтелектуальної власності, що в силу розвитку технологій, змінюють свою цінність, шляхи реалізації та публікації, до таких, власне, об’єктів можна віднести фотографічні та відео твори.

Як свідчить практика, чинне законодавство не завжди в змозі ефективно захистити порушені права на специфічні об’єкти авторського права, а тому потребують подальшого аналізу, вдосконалення та імплементації. Суттєвої зміни потребує процес доведення авторства на фотозйомку, особливо в сфері комерційної та рекламної фотографії.

 

Список використаних джерел:

  1. http://ru.wikipedia.org/
  2. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21331451
  3. http://судебнаяинформация.рф
  4. Lisa P. Ramsey.INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN ADVERTISING // http://www.mttlr.org/voltwelve/ramsey.pdf
  5. Lien Verbauwhede .Intellectual Property Issues in Advertising, –  SMEs Division, WIPO//www.wipo.com

 

 

 

 

Опубліковано у Архів. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *