Юридична література

ICC|BASCAP – Розвиток і захист інтелектуальної власності в Україні WIPO – Summer School Reading Material (*in English)

НДІІВ – Шляхи удосконалення правової охорони та захисту обєктів промислової власності в україні: аналіз, пропозиції

Дробязко В.с. – Колективне управління авторським правом і суміжними правами, зарубіжний досвід

НАПНУ|НДІІВ – Актуальні аспекти договірних відносин у сфері ІВ

Додаток – Типове положення про організацію захисту комерційної таємниці

Андрощук Г.О – Правовая охрана коммерческой тайны в странах Європейского Союза

МАгуСНГ – МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН О коммерческой тайне (*на русском)

Андрощук Г.О. – Захист комерційної таємниці в зарубіжній правовій доктрині: стратегії забеспечення лояльності працівників

Андрощук Г.О. – Захист комерційної таємниці в США: протидія економічному шпигунству Сборник 2011 сентябрь

НДІІВ – Захист прав ІВ в Україні: проблеми законодавчого забеспечення та правозастосування

НАПНУ|НДІІВ – Законодавство європейського союзу та держав-членів європейського союзу у сфері ІВ

Nard. The law of Patents 

John M. Olin. Property, Intellectual Property, and Free Riding  

Бондаренко С.В. Авторське право та суміжні права

Дмитришин В.С. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в Україні

Дозорцев В.А. Интеллектуальны права

 Жаров О.В. захист права інтелектуальної власності

Законодавство України про інтелектуальну власність. Том1
Законодавство України про інтелектуальну власність. Том2
Законодавство України про інтелектуальну власність. Том3

Захист прав інтелектуальної власності в Україні

Кириченко І.А. Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності

Козубенко Ю.В. Защита авторских прав на программы для ЭВМ

Москалёв В.Г. Правовые основы интеллектуальной собственности

Орлюк О.П. Право інтелектуальної власності.pdf

Свечникова И.В. Авторское право

Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности

Цибульов П.М. Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності

Цыбулёв П.Н. Маркетинг интеллектуальной собственности

Цыбулёв П.Н. Оценка Интелектуальной собственности