Професорсько-викладацький склад кафедри

Історія | Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою

ПОПОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

завідувач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, кандидат історичних наук, доцент

5

Н.О. Попова в 2002 р. із відзнакою закінчила історичний факультет Черкаського державного університету імені Б. Хмельницького.

Упродовж 2003-2006 рр. навчалась в аспірантурі. В 2007 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Участь інтелігенції у реалізації українського національного проекту в 50-70-х рр. ХІХ ст.», здобула науковий ступінь кандидата історичних наук.

Із 2002 по 2012 рр. працювала викладачем історії на кафедрі історії та етнології України Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького.

У 2013 р. переведена на посаду доцента кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін ННІ економіки і права Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького.

У 2015 р. закінчила Академію праці, соціальних відносин і туризму ( м. Київ) та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю «Правознавство».

Н. Попова успішно закінчила дистанційний курс навчання «Основи інтелектуальної власності» Всесвітньої організації інтелектуальної власності (Женева) та пройшла навчання за програмою літньої школи Всесвітньої організації інтелектуальної власності у м. Київ.

Викладає дисципліни: «Право інтелектуальної власності», «Інтелектуальна власність», «Комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності».

Коло наукових інтересів: комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності, охорона та захист традиційних виражень культури та знань як об’єктів інтелектуальної власності.

 

БОКОВНЯ ВІКТОР МАКСИМОВИЧ

кандидат історичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

6

Освіта: вища, Черкаський педагогічний інститут у 1977 р. – вчитель біології і хімії, Київська вища школа міліції МВС СРСР у1989 р. – правознавство.

Трудова діяльність: після закінчення Корсунь-Шевченківського педучилища – з 15.08.1968 р. вчитель трудового навчання Чигиринської СШ, Руськополянської СШ, інспектор Черкаського районного відділу освіти, служба в органах внутрішніх справ та прокуратури, головний спеціаліст відділу взаємодії з правоохоронними органами Черкаської ОДА, заступник начальника Черкаського обласного управління юстиції, обласний центр зайнятості, завідувач юридичним відділом Черкаської обласної ради, з 09.01.2009 р. працює на постійній основі у Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького.

Викладає: господарське право і господарський процес, міжнародне приватне право, міжнародний цивільний процес, міжнародний комерційний арбітраж, міжнародне законодавство у сфері інтелектуальної власності.

ВАСИЛЕНКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

старший викладач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

7

Народився 22.10.1975 року в місті Городище Черкаської області. 1993 року вступив до Інституту управління бізнесом на спеціальність «Правознавство». В 1998 році закінчив міжрегіональну академію управління персоналом.

З 1998 по 1999 навчався в магістратурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка та здобув кваліфікацію «Магістр права». З 1999 по 2004 роки працював в Інституті соціального управління економіки і права (ІСУЕП) на кафедрі економіки.

З 2004 по 2010 працював в Черкаській філії Європейського університету на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін.

З 1 вересня 2010 року працює в Черкаському національному університеті імені Б. Хмельницького Навчально-наукового інституту економіки і права на кафедрі інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін.

Дисципліни, що викладає: цивільне та сімейне право, захист від недобросовісної конкуренції, основи цивільного права.

Коло наукових інтересів: інтелектуальна власність та цивільне право.

 

ГУК БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін (за внутрішнім сумісництвом)

8

Гук Б.М. народився у 1953 році на Тернопільщині. У 1990 році закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Правознавство». У 2010 році здобув науковий ступень кандидата юридичних наук, у 2014 – вчене звання доцента.

Працював на керівних посадах в органах внутрішніх справ та в органах юстиції Черкаської області. З 2003 року займається науково-педагогічною діяльністю, обіймав посади заступника директора, а згодом директора юридичного інституту Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, начальника навчально-консультативного пункту Харківського національного університету внутрішніх справ. З вересня 2012 року доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. З червня 2013 року на посаді начальника відділу кадрової та організаційно-правової роботи. Роботу на посаді доцента кафедри продовжує на умовах внутрішнього сумісництва.

Має понад 40 наукових публікацій у фахових юридичних журналах, збірниках науково-практичних конференцій, навчально-методичних розробок. Є співавтором навчально-методичних посібників з дисциплін: «Екологічне право України»; «Правове забезпечення державного управління і місцевого самоврядування».

Викладає дисципліни: інформаційне право; спадкове право; міжнародне екологічне право.

Сфера наукових інтересів: сучасні проблеми функціонування Державної виконавчої служби України; проблеми трудових відносин.

ІВАЩЕНКО ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ

кандидат історичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

9

Іващенко В.А. народився 14 вересня 1985 року у м. Черкаси. Освіта: вища.

Історико-юридично-філософський факультет Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького спеціальність «історія, право», Академія праці та соціальних відносин Федерації профспілок України (м.Київ) спеціальність «Правознавство» кваліфікація «юрист».

Паралельно з навчанням у магістратурі з 2006 по 2007 рр. працював на посаді старшого інспектора з навчально-методичної роботи кафедри туризму Східноєвропейського університету економіки та менеджменту. У 2007 р. нетривалий час працював на ПАТ «Юрія» м. Черкаси

З жовтня 2007 до 2010 р. Навчався в аспірантурі Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. З 1 жовтня 2010 р. працює на кафедрі інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького на посадах викладача, доцента.

Упродовж 2012 – 2016 рр. виконував обов’язки заступника директора ННІ економіки і права з наукової роботи та інформатизації.

Є відповідальним секретарем двох наукових збірників.

Наукова діяльність: З 2014 р. Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених. Є автором 50 публікацій, з них 29 – у наукових фахових виданнях.

теорія, історія права інтелектуальної власності, авторське право, Окремі аспекти промислової власності.

Дисципліни, що викладає: авторське право та суміжні права, інтелектуальна власність, корпоративне право, медичне право, патентне законодавство зарубіжних країн.

КУЛЬБАШНА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

10

в 1990 році закінчила юридичний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка (нині – Національний університет імені Тараса Шевченка) за спеціальністю «правознавство».

На викладацькій роботі в ЧНУ ім. Б.Хмельницького з вересня 2002 р. У 2014 р. захистила дисертацію на тему «Розвиток законодавства України про працю (1922 – 2008 рр.): історико-правовий аспект». У 2008-2014 рр. за сумісництвом юрисконсульт Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. З 2007 р. досвід юридичної роботи передає студентам-консультантам «Юридичної клініки» Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Автор (співавтор) понад 60 наукових, навчально-наукових видань, серед яких науково-практичний коментар до Кодексу законів про працю України (2003 р.), практичні, навчально-наукові посібники «Права інвалідів» (2009 р.), «Процесуальні документи у сфері приватно-правових відносин» (2011 р.), Інтелектуальна власність (2014 р.) та ін.

«Трудове право України», «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності».

Коло наукових інтересів: трудове право, історія трудового законодавства, право інтелектуальної власності на службові об’єкти.

КУЗЬМІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

11

Кузьмінський О. О. народився 17 березня 1986 року в м. Дніпропетровськ.

В 2007 році із відзнакою закінчив юридичний факультет Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького за спеціальністю «Правознавство».

Після навчання на факультеті економіки, менеджменту та права Київського національного торговельно-економічного університету працював юрисконсультом на державних та приватних підприємствах.

З січня 2012 року займається адвокатською діяльністю.

З 1 вересня 2013 року працює в Черкаському національному університеті імені Б. Хмельницького на кафедрі інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін.

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 (цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право).

Учасник програм з обміну досвідом в сфері правосуддя в США і Франції.

Тренер/модератор з обміну досвідом між адвокатами, які надають безоплатну правову допомогу Викладає такі дисципліни: «Цивільний процес», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Інтелектуальна власність».

Коло наукових інтересів: Охорона та захист об’єктів права інтелектуальної власності.

ПОСТРИГАНЬ ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА

кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

14

В 2001 році закінчила Національну юридичну академію України імені Я. Мудрого, м. Харків. В 2010 році закінчила Черкаський державний технологічний університет, спеціальність «Бухгалтерський облік і фінанси», кваліфікація економіст.

Очолює Центр інтелектуальної власності, інноватики та управління проектами.

Викладає наступні дисципліни: «Набуття прав інтелектуальної власності», «Інтелектуальна власність», «Міжнародне приватне право», «Підприємницьке право», «Правові засади зобов’язальних відносин», «Основи договірного права» та ін.

Коло наукових інтересів: Розвиток права інтелектуального власності в Україні.

ТАРАНЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

12

Тараненко С.М. народився у 1959 році на Черкащині. У 2000 році в спеціалізованій вченій раді інституту держави і права ім. Корецького захистив кандидацьку дисертацію. У 2005 році присуджено вчене звання доцента. Працював на посадах викладача, ст. викладача, доцента кафедри та завідувача кафедри.

З 2006 року працює в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького. З 24.04.2007р. по 1.09.2007р. виконував обов’язки декана юридичного факультету. З 2007 року і до нині доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін.

Співавтор навчально-методичного посібника для самостійного вивчення «Екологічне право», та практичного посібника «Запобігання та протидія корупції в лісовому секторі України».

Викладає такі дисципліни: «Житлове право», «Підприємницьке право», «Земельне право», «Аграрне право», «Інформаційне право у сфері інтелектуальної власності», «Екологічне право», «Захист прав інтелектуальної власності»

Коло наукових інтересів: Досліджує проблеми розвитку щодо захисту прав громадян в сфері інтелектуальної власності, житлового права, земельного права та інформаційного. Автор понад 100 наукових праць в Україні.

ТАРАНЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

кандидат історичних наук., доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

13

Тараненко О. М. у 2007 р. закінчив Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Історія» (спеціаліст). 2009 р закінчив Черкаський державний технологічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства» (спеціаліст).

У 2010 р. закінчив аспірантуру при Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Захистив дисертацію за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни у 2011 році.

З жовтня 2010 р. до вересня 2011 р. працював на посаді викладача кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту економіки та права. З вересня 2011 р. і до тепер працює на посаді доцента кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін.

Викладає дисципліни – інтелектуальна власність, маркетинг інтелектуальної власності, інтелектуальна власність в інноваційній сфері, економіка інтелектуальної власності, управління інтелектуальною власністю, управління інноваційними проектами.

Коло наукових інтересів – інноватика, економіка та маркетинг інтелектуальної власності, екологічна політика та право, теорія та історія держави і права.

ТРОСТІНА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

 старший викладач кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін

15

На кафедрі в штаті працює з вересня 2011 року. До цього два роки працювала на кафедрі як сумісник. Професіонал в галузі патентного права, права промислової власності, патентно-ліцензійної діяльності юридичних та фізичних осіб. Має великий досвід теоретичної та практичної діяльності в цих сферах , пройшовши шлях від інженера до начальника сектору патентно-ліцензійної роботи науково-виробничого об’єднання в м. Черкаси. На протязі 15 років працювала позаштатним консультантом по захисту патентних та авторських прав юридичних та фізичних осіб при обласному відділенні Всесоюзного, а потім Всеукраїнського співтовариства винахідників та раціоналізаторів.

Підвищення кваліфікації, як фахівця з інтелектуальної власності, пройшла в лютому- травні 2013 р. на базі Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності в м. Києві.

За роки праці на кафедрі приймала участь у роботі 15 конференцій : 13-ти Всеукраїнських та 2-х Міжнародних, має 16 публікацій. Склала методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 8.000002 «Інтелектуальна власність» по предметах «Право промислової власності» та «Патентно-технічна інформація та документація».

Викладає такі дисципліни: «Право промислової власності», «Патентно-технічна інформація та документація» та «Інтелектуальна власність».

Використовуючи практичні та теоретичні знання з досвіду роботи, працює над науковими дослідженнями в галузі права промислової власності , патентного права , патентно-ліцензійної діяльності юридичних та фізичних осіб, значення та удосконалення критеріїв діяльності в сфері права промислової власності, патентного права для інноваційного та науково-технічного розвитку держави та підприємств.