Наукова діяльність кафедри

Історія | Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою

   Викладачі кафедри беруть активну участь у науково дослідній роботі Навчально-наукового інституту економіки і права. Вони публікують свої наукові праці у фахових наукових виданнях, беруть активну участь у конференціях, готують до захисту кандидатські дисертації. На базі кафедри щорічно проводяться дві науково-практичні конференції:

      Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття»

      Інтернет-конференція «Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності».

    У своїй науковій роботі члени кафедра плідно співпрацюють з вітчизняними, зарубіжними, академічними, навчальними та державними установами. Так, за ініціативи кафедри було налагоджено співпрацю з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України з метою удосконалення науково-методичного забезпечення розвитку системи охорони інтелектуальної власності та координації патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи.

    Викладачі кафедри беруть активну участь у грантових програмах. Так, за результатами конкурсного відбору проектів і науково-дослідних розробок, згідно наказу МОН України тема: «Селянство України за умов соціально-політичних протиріч та соціально-економічних трансформацій першої третини XX ст.» (Корновенко С.В.) посіла 5 місце по Україні за напрямом «Право».

      Співробітники кафедри готові до плідної співпраці з усіма зацікавленими особами, насамперед з суб’єктами права інтелектуальної власності (авторами літературних творів, винахідниками та раціоналізаторами, артистами виконавцями, видавцями, організаціями телерадіомовлення). Саме з цією метою на основі кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін створений Центр інтелектуальної власності та управління проектами під керівництвом к.ю.н., доц. Постригань Т.Л.

4