Дисципліни, які викладаються кафедрою

Історія | Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою

1. Право інтелектуальної власності
2. Інтелектуальна власність
3. Вступ до управління системою (підсистемою) інтелектуальної власності
4. Управління інформаційною діяльністю
5. Прогнозування розвитку
6. Управління процесами створення інноваційних продуктів та інноваційної продукції
7. Управління процесами набуття прав інтелектуальної власності
8. Управління діяльності щодо оцінки вартості прав інтелектуальної власності
9. Управління комерціалізацією (введенням в господарський оборот) об’єктів права інтелектуальної власності
10. Управління діяльністю щодо розпорядження правами інтелектуальної власності
11. Управління захистом прав інтелектуальної власності
12. Управління маркетингом інтелектуальної власності
13. Управління системою інтелектуальної власності організації (підприємства, установи)
14. Управління інноваційними проектами
15. Менеджмент організацій
16. Авторське право і суміжні права
17. Патентне право
18. Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності ЄС
19. Методологія та методи наукового дослідження
20. Аграрне право
21. Житлове право
22. Земельне право
23. Цивільне та сімейне право
24. Трудове право
25. Трудові спори
26. Порівняльне трудове право
27. Цивільний процес
28. Міжнародне приватне право
29. Корпоративне право
30. Біржове право
31. Міжнародний комерційний арбітраж
32. Комерційне право
33. Екологічне право
34. Правові основи зайнятості населення
35. Спадкове право
36. Інформаційне право
37. Правове регулювання ЗЕД
38. Міжнародний цивільний процес
39. Основи цивільного права
40. Основи трудового права
41. Третейські суди
42. Господарське законодавство
43. Господарський процес
44. Підприємницьке право
45. Порівняльне сімейне право